Liczba komentarzy pod postami: 50 komentarzy 100 komentarzy 200 komentarzy 500 komentarzy
¦rednia ilo¶ć‡ znajomych fana 165 znajomych fana 165 znajomych fana 165 znajomych fana 165 znajomych fana
Czas realizacji Do 5 dni Do 6 dni Do 7 dni Do 10 dni
Cena:

20 PLN

30 PLN

50 PLN

90 PLN

  • Otrzymasz komentarze pod postem, zdję™ciem, filmem
  • Komentarze s±… pozyskiwani codziennie przez wyznaczony okres
  • Komentarze pochodz±… tylko i wył±…cznie z Polski
  • Możliwo¶ć‡ ustawienia ilu minimum znajomych maj± mieć‡ nasi fani (od 0 do 120)
  • Komentarze s± wysokiej jako¶›ci
  • Nie musisz nas mianować‡ administratorem
  • Komentarze pod danym postem s± z unikalnych kont
  • Możliwo¶ć‡ podział‚u zakupionej paczki komentarzy na róĽne posty

Nie obsł‚ugujemy konkursów (komentarzy w celu zdobycia jakiej¶› nagrody). Nie obsł‚ugujemy stron pokazuj±…cych zdję™cia pornograficzne lub erotyczne z nagimi intymnymi czę›ciami ciał‚a, gdyż takie fanpage s± masowo blokowane przez facebook. Strona i post zgł‚oszone do komentowania przez fanów nie może mieć‡ ustawionych ograniczeń„ wiekowych i terytorialnych, gdyż wtedy nie będzie widoczna przez czę¶ć‡ fanów z naszej społ‚eczno¶›ci oraz nie jest widoczna powszechnie w internecie.